..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kdy je vhodné zvolit regresní terapii?

Kdykoliv,kdy prožíváme něco, co se nám nelíbí, co nás trápí, co je nám nepříjemné – ať už se to týká nežádoucích pocitů či emocí nebo fyzických bolestí a nepohody. Někdy si uvědomujeme jen to, že se dlouhodoběji necítíme dobře sami se sebou. Nebo se naopak necítíme dobře s druhými, máme chronické potíže nebo žijeme podle přesvědčení, která nejsou naše, ale získali jsme je někdy v průběhu života. A kolikrát ani nevíme, kdy to vlastně začalo.

Regresní terapií se dají řešit potíže jako je např. nedostatek sebevědomí, neschopnost se rychle a správně rozhodovat, pochybnosti o sobě a svých schopnostech, nedostatek spokojenosti a radosti v životě, trauma spojené se ztrátou blízkého člověka nebo jakékoliv dosavadní jistoty, potíže realizovat to, po čem toužím, strachy a fobie jakéhokoliv typu, úzkosti, špatný spánek nebo třeba i poruchy příjmu potravy. Z fyzických potíží pak budu jmenovat trauma způsobené úrazem, nehodou, dlouhodobé bolesti a fyzické potíže, chronické nemoci, nevysvětlitelné potíže. Není možné vyjmenovat všechny, protože trauma může vzniknout kdykoliv a z čehokoliv – takže pokud člověk nežije šťastný a spokojený život a něco mu to ,,kazí´, pak je tu příležitost s tím něco udělat. 

Co je metoda Regresní terapie

Regresní terapie je účinná česká  psychoterapeutická metoda, která pracuje jak s vědomím člověka, tak i jeho nevědomím (podvědomím). Tato metoda je vhodná jak pro děti, dospívající a nebo dospělé klienty. Podle známého českého psychiatra Radkina Honzáka žijeme své životy vědomě pouze ze 2%, tedy zbývajících 98% je obsaženo v našem nevědomí. Znamená to, že i když si toho nemusíme být vědomi, ovlivňují nás zážitky, zkušenosti, traumata, atd. z blízké či vzdálené minulosti. Tyto nemusí být obsaženy ve vědomé paměti, není možno si na ně vzpomenout, a tudíž není možné je vědomě tzv. odreagovat, ale jsou přítomny v nevědomí a ovlivňují naplno naše životy. Nepotřebují k tomu naše vědomé svolení.

Při Regresní terapii pracuje terapeut s klientem na tom, aby si klient vybavil ty události, které v sobě uchovávají negativní emocionální náboj nebo automatická slovní spojení, tzv. postuláty, které výrazně ovlivňují volby, postoje, přesvědčení, emocionální nastavení a celkovou kvalitu života člověka, a to bez jeho vědomí. Příkladem mohou být postuláty typu: neměl jsme se narodit, to je konec, tohle bude moje smrt, nikdy z tebe nic nebude, budeš to mít v životě těžké, atd. Jistě si každý sám za sebe může dosadit ty své (pokud si jich je vědom).

Při regresní terapii dochází k tomu, že jakmile si klient vybaví odpovídající traumatizující událost, je veden terapeutem k tomu, aby si ji v klidu a bezpečí jeho pracovny procházel a postupně zvědomoval veškeré okolnosti dané události – místo, kde se nachází, jak to tam vypadá, kdo tam je s ním, co mu kdo říká, co se tam děje, jak na to klient reaguje, co u toho pociťuje, jak se cítí fyzicky, atd. Vše probíhá na principu asociace. Klient si postupně vybaví veškeré okolnosti události a své pocity s ní spojené – psychické i fyzické. Následně ho terapeut vede dalšími průchody – tedy opakovaně prochází danou událost, dokud tam přetrvává negativní náboj, ať už emocionální nebo fyzický. Až do úplného odreagování.

Jak už bylo řečeno výše, vše kolem nás funguje na principu asociace – ať si to uvědomujeme, či nikoliv. Tedy uslyším-li zpívat nějakého ptáčka a ten mě okamžitě přenese do dětství, do okamžiku, kdy jsem takový zpěv zaslechl, vybaví se mi z nevědomí pocity, které se ve mně tenkrát odehrávaly. Pokud to bylo nepříjemné období, začnu se v současnosti cítit mizerně. Mnoho lidí si tuto souvislost ani neuvědomí, ale přesto asociace funguje vždy. Kdo si to uvědomí, už je na cestě s tím něco dělat – pomocí regresní terapie se může "vrátit" do dětství a zpracovat si tam bolestivé zkušenosti. Asociace probíhá i v případě, kdy si danou bolestivou událost projdu až do úplného vymizení negativního náboje – v praxi to znamená to, že v okamžiku, kdy zaslechnu opět zpěv ptáčka, který ve mně předtím vyvolával negativní pocity spojené se vzpomínkami (vědomými či nevědomými) z dětství, asociačně se mi vybaví dětství s odreagovanou událostí, tedy mé pocity budou neutrální nebo příjemné

Objednání a dotazy

Pokud potřebujete pomoci s řešením vašich potíží, nebo se chcete na všechno zeptat a poradit, jsem tady pro vás. Můžete mě kontaktovat emailem, nebo telefonem. Jan Valášek.