PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, kteří vyplní registrační formulář, a zřídí si tím svůj uživatelský profil (dále jen "uživatel").

2. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště.

4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5. Kupující je povinen uvést své osobní údaje pravdivě a o případných změnách prodávajícího bezodkladně informovat.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.