PODMÍNKY VÝUKY 111MUSIC


Pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, tak prosím na hodinu v současné epidemiologické situaci
nechoďte. Děkuji za pochopení.


Chete se dozvědět více informací o mé výuce? Nabízím Vám možnost osobního setkání v úvodní bezplatné konzultaci v délce trvání 15 minut. Konzultace probíhá po předchozí domluvě v pondělí v čase 16:45-17:15.


Individuální výuka metodou 111MUSIC probíhá každý týden v pondělí ve stanovený čas, který společně vybereme před první hodinou, případně dle domluvy. Školné je nevratné, mimo vyjímku, kdy problém vznikl na straně pedagoga. V tomto případě se celá částka 400,- za vyučovací hodinu vrací zpět. Školné se standardně hradí předem na následující měsíc vždy ke 30. dni předešlého měsíce a jeho výše je 400 Kč za každou vyučovací hodinu. Školné je taktéž možné uhradit v hotovosti vždy na každé 1.hodině v novém měsíci. V čas uhrazené školné je podmínkou výuky 111MUSIC. Bez úhrady školného výuka neprobíhá. Cena slabikáře je 300 kč. Ke každé úhradě Vám rád vystavím doklad o zaplacení.

PODKLADY PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU

číslo účtu: 237020923/0600