Otázky, které se týkají Hlubinné abreaktivní psychoterapie

Jak dlouho trvá vyřešení problému?

Dobu, která vede k vyřešení celého problému nelze předem přesně stanovit. Je to záležitost individuální. Předem je možné domluvit se na době trvání jednotlivých sezení. Pro první sezení je dobré počítat se třemi hodinami.


Je potřeba nějaká zvláštní příprava před regresí?

Je dobře, když je člověk odpočatý a není v žádné časové tísni. Negativně mohou působit užívané drogy v jakékoliv podobě. Ale i tak je možné najít přijatelnou formu řešení.


Je možné, aby se regresní terapie účastnil člověk - materialista?

Možné to je. I když nevěří na duši a minulé životy, může přijmout jinou formu vysvětlení. Dokonce musím říct, že v mnohých případech se s těmito lidmi pracuje velmi dobře.


Je tato terapie bezpečná?

K tomu mohu říci jediné. Pokud ji provádí dobrý terapeut, není potřeba mít obavy.


Jak mi dokážete, že to skutečně funguje?

Proč něco dokazovat? Nebude lepší začít si dokazovat sám? To jsou kroky k samostatnosti.


Je důležité přesně zjistit datum události?

Záleží na tom, jaký je účel. Pokud třeba chcete zjistit přesný termín narození pro sestavení horoskopu, pak je potřebná přesnost na minuty. Pokud se ale jedná o průběh regrese, úplně přesný termín není nutné znát, ale je třeba udržovat časovou posloupnost.


Je možné používat regresi i u dětí?

Možné to je. Někdy dokonce velmi vhodné, pokud se jedná o závažný problém. U konkrétního případu je potřeba velmi dobře zvážit, zda přistoupit k přímé regresi nebo raději pracovat jinou formou. Záleží i na věku dítěte.


Odsuzujete zdravotnictví?

Neodsuzuji. "Pouze" mám k jeho fungování vážné výhrady. Zdravotnictví nevidím jako zdravotnictví ale jako nemocnictví. Je to péče o nemoci. Jak jinak si vysvětlit současný přístup? Nejedná se o celkovou péči o člověka ale jen o některé jeho části. Podotýkám, nemocné části. A co ten zbytek? Další výhrada je k nadměrnému užívání léků. Chudák naše tělo!Velikou úctu chovám k oboru chirurgie. Nikdo jí nemůže upřít nezastupitelnost. Stejně tak smekám před rolí záchranné služby. Za zamyšlení určitě stojí efektivní spojení přístupu klasické a tzv. alternativní péče!!!