JAN VALÁŠEK, DiS. 

...jak člověk postupně jde životem, mění se, získává nové zkušenosti, potkává řadu lidí, a já jsem měl opravdu veliké štěstí, že jsem v životě potkal právě ty, kteří mi ukázali možný směr a cestu ať to již bylo při studiu na Pražské konzervatoři, Akademii můzických umění či při moji dosavadní pedagogické činnosti v Zuš Františka Kmocha. Začít takto žít nebylo vůbec snadné, ale cítil jsem, že tato cesta, kterou řídí mé srdce je cesta správná. Tak v jisté době, při shodě šťastných i nešťastných náhod a různých životních těžkostí, člověk pootočí směr úvah a začne svět chápat tak trochu jinak. Před více než deseti lety, jsem se začal zajímat o přírodní léčení, ke kterému mne dovedly vlastní různé zdravotní potíže. Zjistil jsem, že toto téma mi začíná být velice blízké a postupně jsem získával více a více informací o komplexní biorezonanci a léčivých bylinách. Nejvíce mne přitahovaly amazonské byliny. Do jejich tajemství jsem se nořil velkým zájmem a žasl jsem, co všechno tyto byliny dokáží vykonat pro zdraví člověka. Měl jsem silnou touhu začít předávat tyto informace dál a začít takto pomáhat lidem. Vím, že neexistují náhody, ale určitou shodou šťastných situací po mnohaleté práci náhle vznikla soukromá hudební školička 111MUSIC se svojí vlastní výukovou metodou včetně učebnie + slabikáře a komplexní amazonské poradenství. Mám pocit, že právě toto jsem vždycky chtěl dělat. Lidstvo v uspěchané honbě za majetkem a vlastní kariérou, úplně zapomnělo na svou původní podstatu bytí. Většina populace se stala ovládanou mašinérií, která zapomněla své hodnoty a stala se otroky farmaceutického systému. Vysvětluji každému, že klíčem k úspěchu uzdravení je pochopení sebe sama, změna svého chování, svých negativních návyků, ctít druhé lidi, zvířata, přírodu, mít rád sám sebe a celý svět.


Mgr. Jaromír Valášek

Mgr. Jaromír Valášek je Absolventem oboru hry na klarinet na pardubické konzervatoři a Akademii múzických umění Praha ve třídě prof. Milana Etlíka a prof. Vlastimila Mareše. Od roku 1990 působí jako 1. klarinetista orchestru Státní opery Praha a jako pedagog na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně. Věnoval se také komorní hře v souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a je dlouholetým hráčem v dechové kapele Veselka Ladislava Kubeše. Během své 30 leté praxe se stal průkopníkem nové výuky na hudební nástroj, ze které následně vznikla metoda 111MUSIC.