Veliké poděkování patří ze směru alternativní medicíny třem učitelům (léčitelům), mezi které se řadí Marcela Hanušová Priessnitzová, Ivan Rybjanský, Radek Hrib a In memoriam Petr Svoboda, který již bohužel dnes není mezi námi. Právě oni, mi kdysi dávno pomohli, předali  všechny své znalosti, zkušenosti a nasměrovali přesně tam, kudy měla pokračovala má cesta.

Tak v jisté době, při shodě šťastných i nešťastných náhod a různých životních těžkostech, kdy jsem byl vnějšími okolnostmi donucen často až na hranicích možnostostí pootočit směr úvah a začít svět chápat tak trochu jinak, jsem se při studiích na Akademii múzických umění v Praze začal zajímat o alternativní medicínu, ke které mne dovedly vlastní zdravotní potíže. Toto období nebyla vůbec žádná radostná procházka, ale postupně jsem zjistil, že vše je vlastně jak má a toto téma mi začíná být velice blízké. Tak jsem získával více a více informací o biorezonanci, psychoterapiích, léčbě energií a léčivých bylinách, neboť jsem si sám těmito věcmi a situacemi procházel. Inu, nebylo jiné východisko. Nejvíce mne přitahovaly amazonské byliny z Jižní Ameriky. Do jejich tajemství jsem se nořil velkým zájmem a žasl jsem, co všechno tyto byliny dokáží vykonat pro zdraví člověka. V tento čas jsem se seznámil i s několika předními českými léčiteli, od který jsem se mohl přibližně sedm let učit, konzultovat a čerpat jejich významné poznatky a zkušenosti, které přesahovaly více jak 40 let. 

Měl jsem silnou touhu začít předávat tyto informace dál a začít takto pomáhat lidem. Vím, že neexistují náhody, ale určitou shodou šťastných situací po mnohaleté práci, když jsem jednoho dne přešel po žhavém uhlí, mi bylo umožněno vytvořit českou muzikoterapeutickou metodu 111 Music, kterou jsem doplňil terapiemi v oblasti alternativní medicíny, mezi které patří například Regresní terapie. Mimo toto centrum působím taktéž již desátým rokem jako pedagog v Základní umělecké škole Fr. Kmocha v Kolíně.


SUKHAM ASTU SARVA DŽAGATAM
Jan Valášek, DiS.