Zde si můžete přečíst něco o mně a o tom co jsem schopen vám nabídnout. Jsem člověk s velmi silným sociálním cítěním a s vnitřní potřebou pomáhat druhým. Toto mé nastavení pomoci druhým je pro mě vždy na prvním místě. Specializuji se především na celostní poradenství v oblasti zdraví (psychoterapie, léčení energií atd.) a terapeutickou výuku hudby svoji vlastní metodou 111 MUSIC. 

...jak člověk postupně jde životem, mění se, získává nové zkušenosti, potkává řadu lidí, a já jsem měl opravdu veliké štěstí, že jsem v životě potkal právě ty, kteří mi ukázali možný směr a cestu Začít takto žít nebylo vůbec snadné, ale cítil jsem, že tato cesta, kterou řídí mé srdce je cesta správná. 

Tak v jisté době, při shodě šťastných i nešťastných náhod a různých životních těžkostech, kdy jsem byl vnějšími okolnostmi donucen pootočit směr úvah a začít svět chápat tak trochu jinak, jsem se začal zajímat o léčení pomocí energie, ke kterému mne dovedly vlastní různé zdravotní potíže.

Zjistil jsem, že toto téma mi začíná být velice blízké a postupně jsem získával více a více informací o biorezonanci, psychoterapiích, léčbě energií a léčivých bylinách, neboť jsem si sám těmito věcmi a situacemi procházel. Nejvíce mne přitahovaly amazonské byliny z Jižní Ameriky. Do jejich tajemství jsem se nořil velkým zájmem a žasl jsem, co všechno tyto byliny dokáží vykonat pro zdraví člověka.

Měl jsem silnou touhu začít předávat tyto informace dál a začít takto pomáhat lidem. Vím, že neexistují náhody, ale určitou shodou šťastných situací po mnohaleté práci, když jsem jednoho dne přešel po žhavém uhlí, mi bylo umožněno vytvořit českou muzikoterapeutickou metodu 111 Music, začít se zabývat produkty alternativní medicíny, jako jsou Amazonské byliny atd. a především začít provozovat terapie v oblasti zdraví, mezi které patří léčení pomocí energie a psychoterapie (přesněji řečeno Hlubinné abreaktivní psychoterapie). Mám pocit, že právě toto jsem vždy chtěl dělat. Lidstvo v uspěchané honbě za majetkem a vlastní kariérou, úplně zapomnělo na svou původní podstatu bytí. Většina populace se stala ovládanou mašinérií, která zapomněla své hodnoty a stala se otroky farmaceutického systému. Některým lidem chybí čím dál více pokora, slušnost a úcta nejen k jejich rodičům, ale i starším lidem. V jejich rozhodování převládá pýcha s egem, místo toho, aby poslouchali svůj vnitřní hlas srdce a uvědomovali si, že život je velký dar, kterého by si měli vážit. Také jednou budou staří...Vysvětluji každému, že klíčem k úspěchu uzdravení je pochopení sebe sama, změna svého chování, svých negativních návyků, ctít druhé lidi, zvířata, přírodu, mít rád sám sebe a celý svět.