.

Tak v jisté době, při shodě šťastných i nešťastných náhod a různých životních těžkostech, kdy jsem byl vnějšími okolnostmi donucen často až na hraně možností pootočit směr úvah a začít svět chápat tak trochu jinak, jsem se při studiích na Akademii múzických umění v Praze začal zajímat o přírodní medicínu, ke které mne dovedly vlastní zdravotní potíže. Toto období nebyla vůbec žádná radostná procházka, ale postupně jsem zjistil, že vše je vlastně jak má a toto téma mi začíná být velice blízké. Tak jsem ve škole celostní a přírodní medicíny Kamaté v Praze získával více a více informací o biorezonanci, psychoterapiích, léčbě energií a léčivých bylinách, neboť jsem si sám těmito věcmi a situacemi procházel. Dodnes vzpomínám, jak jsem v tento čas chodíval pravidelně do Zdravé výživy Priessnitz za paní Marcelou Hanušovou Priessnitzovou. Kdyby nebylo této paní, která mě přibližně šest let učila a to podotýkám, že zcela zdarma, tak bych zde již nebyl. Kdykoli bylo třeba, s láskou v očích a nesmírnou pokorou, která z ní vyzařovala, mi pomáhala řešit zdravotní problémy. A troufnu si říci, že právě zde započala má duchovní a terapeutická  cesta, neboť jsme společně vedli dlouhé rozhovory atd. A byla to právě věčná touha pomáhat lidem, která mě vedla a držela nad hladinou hlubokého moře i v těch nejtemnějších situacích. Díky této své vnitřní velmi silné motivaci, jsem to takzvaně nezabalil a došel do bodu, kdy mi bylo umožněno otevřít pro pomoc druhých toto Centrum harmonické rovnováhy těla a duše v Kolíně, ve kterém se snažím lidem pomáhat s jejich životními a osudovými cestami. Toto všechno, se stalo v momentě, kdy jsem na několikadenním semináři, který vedl pan Rychard Vojík s Ivem Janečkem přešel díky šamanským technikám a ohnivé meditaci po žhavém uhlí a překonal svůj hluboký rodový strach ze tmy, samoty, který byl mojí celoživotní fobií. Díky tomuto uvědomění, jsem se rázem dostal na svoji první regresní terapii, kde, jak se lidově říká, uhodila hlavička na hřebíček. Toto byl pro mě tak silný moment, že jsem se rozhodl absolvovat výcvik a začít touto technikou pomáhat dále. Dnes už to vše vnímám jinak a sice tak, že mé temné situace byly to nejlepší, ač sice kolikráte nejtvrdší životní škola, díky které jsem se ale dostal k metodám, postupům, ale především těm správným osobám, ke kterým bych se za běžných okolností neměl možnost dostat. Tyto své zkušenosti, se nyní snažím předávat v dobré víře a především v hluboké pokoře dále, ve snaze pomoci druhým. Nahlížím na to, jako na formu jistého daru, kterého se mi skrze tyto životní cesty dostalo, za což jsem nesmírně vděčný.


Jan Valášek, DiS., od roku 2012 působí jako pedagog v ZUŠ Fr. Kmocha Kolín a je autorem metody 111 Music, kterou vyučuje. Studoval na Pražské konzervatoři obor klarinet ve třídě pana Prof. Milana Poláka. Dále ve svém studiu pokračoval na Akademii múzických umění v Praze, kde navštěvoval necelé tři roky třídu pana Prof. Vlastimila Mareše a pana Doc. Jana Macha. Poslední semestr však ze zdravotního důvodu zánětu šlach nemohl dokončit a díky této situaci byl nucen začít hledat řešení, jelikož běžná medicína mu nedovedla pomoci. Začal se tak zajímat o poradenství přírodní medicíny, které nyní ještě studuje na škole celostní a přírodní medicíny Kamaté v Praze, disponuje zasvěcením do 2. stupně Reiki a provádí Hlubinné abreaktivní terapie, na které absolvoval výcvik zakončený certifikátem u paní Marceli Hanušové Priessnitzové, která je žákem autora této metody pana Andreje Dragomireckého. Jeho cesta ho dovedla díky léčiteli Radkovi Hribovi k Peruánské medicíně a k léčiteli Ivanu Rybjanskému, kde se mohl seznamovat s biorezonančním přístrojem Bicom optima, nebo modely Somavedic, které mu dokázaly během několika let velmi pomoci a to včetně nejrůznějších přírodních doplňků, jako jsou zelené potraviny, probiotika na míru, nebo homeopatika.