JAN VALÁŠEK, DiS. 

pedagog ZUŠ Fr.Kmocha Kolín, dětské hudební školičky 111MUSIC, prodejce Amazonských bylin, terapeut


MOJE ŽIVOTNÍ CESTA

MÉ DUCHOVNÍ PROBUZENÍ

.

...jak člověk postupně jde životem, mění se, získává nové zkušenosti, potkává řadu lidí, a já jsem měl opravdu veliké štěstí, že jsem v životě potkal právě ty, kteří mi ukázali možný směr a cestu ať to již bylo při studiu na Pražské konzervatoři, Akademii můzických umění či při moji dosavadní pedagogické činnosti v Zuš Františka Kmocha. Začít takto žít nebylo vůbec snadné, ale cítil jsem, že tato cesta, kterou řídí mé srdce je cesta správná. Tak v jisté době, při shodě šťastných i nešťastných náhod a různých životních těžkostí, člověk pootočí směr úvah a začne svět chápat tak trochu jinak. Před více než deseti lety, jsem se začal zajímat o přírodní léčení, ke kterému mne dovedly vlastní různé zdravotní potíže. Zjistil jsem, že toto téma mi začíná být velice blízké a postupně jsem získával více a více informací o léčení pomocí Reiki a léčivých bylinách. Nejvíce mne přitahovaly amazonské byliny. Do jejich tajemství jsem se nořil velkým zájmem a žasl jsem, co všechno tyto byliny dokáží vykonat pro zdraví člověka. Měl jsem silnou touhu začít předávat tyto informace dál a začít takto pomáhat lidem. Vím, že neexistují náhody, ale určitou shodou šťastných situací po mnohaleté práci náhle vznikla dětská hudební školička 111MUSIC se svojí vlastní výukovou metodou, pravidelný prodej Amazonských bylin včetně individuálních konzultací. Mám pocit, že právě toto jsem vždy chtěl dělat. Lidstvo v uspěchané honbě za majetkem a vlastní kariérou, úplně zapomnělo na svou původní podstatu bytí. Většina populace se stala ovládanou mašinérií, která zapomněla své hodnoty a stala se otroky farmaceutického systému. Vysvětluji každému, že klíčem k úspěchu uzdravení je pochopení sebe sama, změna svého chování, svých negativních návyků, ctít druhé lidi, zvířata, přírodu, mít rád sám sebe a celý svět. V roce 2021 jsem se zůčastnil přechodu přes žhavé uhlí, který vedl terapeut a šaman Ivo Janeček včetně pětidenního kurzu Mužská cesta Richarda Vojíka.