Ing. Andrej Dragomirecký

zakladatel Hlubinné abreaktivní psychoterapie

Prof. psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie, byl člen Mezinárodní akademie psychologických věd. Narodil se roku 1932, žil v Praze a přednášel na katedře psychologie ČVUT. Mimo své aktivity na ČVUT byl zakladatelem občanského sdružení Česko-slovenská společnost pro hlubinnou abreaktivní terapii a Společnosti aplikované filozofie. Zemřel v roce 2017.