DĚTSKÁ HUDEBNÍ ŠKOLIČKA 111MUSIC

NABÍZÍME VAŠIM DĚTEM NÁMI VYTVOŘENOU INTUITIVNÍ A NADČASOVOU PATENTOVANOU VÝUKU HUDBY S MNOHA BENEFITY, KTEROU JINDE NENAJDETE.


                                                                          

            -

DĚTI ZAŽÍVAJÍ JEDINEČNÝ PŘÍSTUP A KOMFORT 1. TŘÍDOU PŘI KAŽDÉ HODINĚ, DOCÍLENÝ MNOHALETOU PRAXÍ A KVALIFIKOVANÝM VZDĚLÁNÍM. PŘI VÝUCE NENÍ PROSTOR PRO STRES A STRACH Z NEÚSPĚCHU. TOUTO PATENTOVANOU METODOU DĚTI TVOŘÍ S RADOSTÍ A LÁSKOU K HUDBĚ.


..

JAK VZNIKALA DĚTSKÁ HUDEBNÍ ŠKOLIČKA 111MUSIC A JAKÉ JE JEJÍ POSLÁNÍ


PEDAGOG METODY

JAN VALÁŠEK, DIS.

Jemné a nenásilného vedení učitele je podstatou správně vedené hodiny. Přesný průběh a vyústění hodiny nikdy dopředu neplánujeme, záleží hlavně na tom, aby žák odcházel s určitým novým poznatkem, který je sám schopen přijmout, zvládnout a aby odcházel v pohodové náladě a s nadšením do další hry. Před zahájením této výuky obeznámíme rodiče s tím, v čem spočívá tato metoda. Vysvětlíme, že se jedná především o zcela diametrální přístup k hudební výuce, který řada rodičů vůbec nezná a se kterým se ještě nikdy nesetkala. Výuka je vždy individuální bez ohraničených a pevných mantinelů v požadavcích, které klademe na žáka. Dítě tímto svobodným přístupem a následnou hudební realizací vlastní fantazie má možnost spojit hudbu, představy, potažmo vlastní pocity, emoce a nálady se svou schopností a dovedností. Skládá si vlastní hudební motivy za korekce a pomoci svého učitele, které pak následně může rozvíjet i jinak než hudebně, třeba jako tvoření jednoduchých textů ke svým skladbičkám, vlastních obrázků atd. Představivost dítěte dále podporujeme v této metodě tím, že jej necháme poslouchat některou z melodií, která se nachází na CD, které je součástí učebnice pro děti. Na CD je vlastní relaxační hudba a jsou zde použity zvuky přírody, například šumění lesa, louky, zpěv ptáků, tekoucí voda, horský potůček atd. Učitel zde žáka může motivovat i tím, že mu sám přehraje vlastní kratší hudební motiv na nástroj. Samotná učebnice je koncipovaná tak, že si žák může vlastní tvorbu do učebnice zapisovat, doplňovat vlastní texty, obrázky atd. Hlavní myšlenka celé této metody vychází z pradávné podstaty, že hudba léčí duši. Hudba nesmí stresovat. V současné době se na tuto podstatnou, jakoby léčebnou schopnost hudby trochu pozapomíná. Naším cílem je právě od těch nejmenších, to znamená od dětí přicházejících učit se hře na nástroj, obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat náladu a přístup k životu.             


PŘI VÝUCE ŽÁCI POUŽÍVAJÍ NÁMI VYTVOŘENÝ HUDEBNÍ SLABIKÁŘ, NEBO UČEBNICI


HUDEBNÍ SKLABIKÁŘ
PRO NEJMENŠÍ ŽÁKY JIŽ OD 3 LET


UČEBNICE

PRO STARŠÍ ŽÁKY


JAK U NÁS PROBÍHÁ VÝUKA HUDBY?

Představujeme vám ve své podstatě jedinečnou hudební metodu hry na zobcovou flétnu s názvem 111 MUSIC. Tato metoda byla vytvořena pedagogem Základní umělecké školy Fr. Kmocha v Kolíně Janem Valáškem, DiS, dále hráčem klarinetu orchestru Státní opery Praha a taktéž pedagogem již zmíněné Základní umělecké školy Fr. Kmocha v Kolíně Mgr. Jaromírem Valáškem a paní Marcelou Hanušovou Priessnitzovou. Metoda je zcela diametrálně odlišná oproti standardně doposud nabízené výuce hudby. Je postavena na svobodné tvorbě žáka, což znamená, že při výuce se u nás nesetkáte s jakýmkoli hodnocením, srovnáváním, zkoušením, soutěžením, stresem při veřejném vystupování ani s jinými dalšími podobnými elementy. Žák taktéž nepoužívá k výuce předem předtištěná cvičení, je totiž sám, pod lehkým vedením pedagoga autorem veškerých vzniklých skladeb, které poté může na konci školního roku předvést před svými nejbližšími. Má možnost zažít propojení svých emocí, pocitů, nálad s hudbou, rozvíjení vlastní fantazie včetně hudebního myšlení a to bez jakékoli stresové zátěže. 

Naším cílem je právě od těch nejmenších, to znamená od dětí přicházejících učit se hře na nástroj, ale zároveň i osob v jakémkoli věku, obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, vztahy s okolím a celkově zlepšovat přístup k životu. Metoda je založena na svobodném rozvíjení hudebního talentu, představivosti a hudebním smýšlení. Její podstatou je zcela jedinečné a plně individuální skládání vlastních jednoduchých skladbiček. Ty vznikají přímo při hodině za nenásilné pomoci pedagoga. Výuka tak probíhá s přihlédnutím na schopnosti a dovednosti žáka.  

mto odpadá pravidelný stereotyp v podobě již předtištěných skladeb, které u mnohých vyvolávají zbytečný stres z neúspěchu a následnou nervozitu. Při výuce je využito také zvukových nahrávek z přírody a vlastních zvukových nahrávek, pro inspiraci a naladění žáka. Prostřednictvím hudby si tak žák může najít i svůj vlastní pozitivně relaxační vztah k přírodě, který může v budoucnu zužitkovat i v osobním životě.


TAKTO MŮŽE VYPADAT SKLADBIČKA 6 LETÉHO ŽÁKA, KTEROU SI SÁM VYTVOŘIL


.MÁTE ZÁJEM O NAŠI VÝUKU, NEBO CHCETE VÍCE INFORMACÍ?

Není nic jednodužšího, než nás kontaktovat a společně vybereme nejvhodnější termín. Vždy se snažíme maximálně přizpůsobit času každého zájemce.

JAN VALÁŠEK, DiS.


Telefon:
+420 608 372 270

Email:

info@centerofharmoni.cz
Odborný hudebně teoretický dohled nad metodou 111MUSIC převzal hráč Státní opery a pedagog ZUŠ Fr.Kmocha v Kolíně klarinetista Mgr. Jaromír Valášek se svoji více než třicetiletou praxí ve svém oboru, který je zároveň spoluautorem. Byl to právě on, kdo před více než třiceti lety začal přemýšlet, jakým jiným způsobem by bylo možné začít vyučovat děti hře na hudební nástroj, aby ze hry měly radost a ne stres. Trvalo dlouhou dobu, než vše uzrálo a postupným zkoušením a vylepšováním byla celá metoda dovedena k dokonalosti.  

Mezi přední benefity patří absolutní svoboda žáka, kdy při samotné výuce odpadá povinnost hudební nauky, postupových zkoušek, soutěží či hudebních přehrávek, které děti pouze stresují. Děti mají možnost zažít propojení svých emocí, pocitů, nálad s hudbou, rozvíjení vlastní fantazie včetně hudebního myšlení a to bez jakékoli stresové zátěže. Mgr. Jaromír Valášek je Absolventem oboru hry na klarinet na pardubické konzervatoři a Akademii múzických umění Praha ve třídě prof. Milana Etlíka a prof. Vlastimila Mareše. Od roku 1990 působí jako 1. klarinetista divadelního orchestru Státní opery Praha a jako pedagog na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně. Věnoval se také komorní hře v souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a je dlouholetým hráčem v dechové kapele Veselka Ladislava Kubeše. Během své 30 leté praxe se stal průkopníkem nové výuky na hudební nástroj, ze které následně vznikla metoda 111MUSIC.