MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODA.

aneb, když hudba léčí


Metoda 111 Music je do jisté míry určitým obohacením klasické standardní výuky hudby se kterou se můžeme setkat prakticky kdekoli. Tato nám známá výuka vychovala za celou dobu, co je provozována například na základních uměleckých školách, stovky profesionálních, ale i amatérských muzikantů, kteří ovládají nástroj na takové úrovni, že mohou hrát v nejrůznějších tělesech, seskupeních, komorních souborech, ale to asi většina z nás dobře zná. Proč jsem vlastně chtěl po 10 letech své praxe v ZUŠ vytvořit tuo věc, byl jeden jediný důvod. Nabídnout dětem, ale i seniorům něco, co nepřinese jenom benefit hudební, ale začne to rozvíjet i určité jiné části toho konkrétního žáka.

Víte, člověk, pokud si ve svém životě projde ne příliš zajímavými etapami a setká se i třeba se šikanou, zná na vlastní kůži co to je nebýt přijímán spolužáky, zažívat určitý dryl v něčem, co ho třeba úplně nenaplňuje, a kdyby ten dryl nezažíval a měl možnost sám sebe rozvíjet bez toho, aniž by byl odsouzen, že se mu něco nepovedlo, tak by se z toho člověka stal můžeme říci tak trochu s nadsázkou druhý Wolfgang Amadeus Mozart. Myslím, že chápete, kam tím mířím.

Totiž jeden z hlavních benefitů spočívá v té nekonečné svobodě. Samozřejmě celá metoda je přesně koncipována do určitých kapitol. Vás ale jistě zajímá, kde by tato metoda mohla nalézt své uplatnění. Když se na to podíváme trochu blíže, tak je to nejvhodnější například pro opuštěné seniory v domovech důchodců, ale především děti a dospívající, kteří řeší určité problémy. Problémy sociální, problémy psychického směru, v domácnosti, problémy, že nezapadají přesně mezi ty své vrstevníky, nebo mají určitý hendikep v podobě špatného soustředění, hyperaktivitu, špatnou pozornost, odbíhání od tématu, dyslexii, dysgrafii, nebo lehké věkové opoždění. Samozřejmě ale nesmíme vynechat ani ty žáky, kteří jsou zcela v pořádku, ale prostě si přeji určitou změnu a třeba nejsou úplně ,,pódiový typ´´, který se rád předvádí na jevišti a tato zkušenost by je od dalšího studia mohla zcela definitivně odradit.

Tato metoda je postavena ryze na hudebním základu, kde se určitým způsobem učí hře na hudební nástroj tak, aby klienti obsáhly nejdříve úplný teoretický základ, pro který je vytvořen hudební slabikář. Koncept po hudební stránce je takový, aby uměly postupně zapisovat notičky určitým způsobem do notové osnovy, ale na úplném začátku zde není využíváno např. taktových čar. Taktéž se nezabýváme ani metrem ve smyslu 2/3, či C takt. Děti to zapisují jako barevné puntíky. Tím se nestresují, protože dyslektici, nebo lidi se zhoršenou pozorností a soustředěním s tím mívají problémy a nejsou schopny se to naučit, tak proč je tím zatěžovat.

Co se týče celkového konceptu této metody, tak jak učebnice pro starší žáky, tak slabikář pro ty nejmenší jsou koncipovány do určitých kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou podobné jak ve slabikáři, tak v učebnici. Rozdíly ale zaznamenáme jak v hudební teorii, která je ve slabikáři přizpůsobena žákově malému věku, ale platí to i o učebnici, která je již pro starší žáky. Hloubka samotné výuky se odvíjí od konkrétního věku žáka, resp. některé kapitoly jsou jak ve slabikáři, tak v učebnici, ale některé ve slabikáři nenajdeme. Jinými slovy názvy kapitol jsou stejné, ale náplň výuky se bude odvíjet vždy od věku dítěte. Se starším žákem se můžeme dostat dále, než s mladším a výuka zde bude probíhat více do hloubky. Díky tomuto systému se dá začít prakticky kdykoli, nebotˇpodstata kapitol zůstává nezměněna v obou případech a je tedy jedno, zda žák začíná v pěti letech, nebo ve dvanácti. Koncept a kostra jednotlivých kapitol je všude stejná.

Jak to celé funguje?


JAN VALÁŠEK, DIS.

muzikoterapeut této metody

Jemné a nenásilného vedení terapeuta je podstatou správně vedené hodiny. Přesný průběh a vyústění hodiny nikdy dopředu neplánuji, záleží hlavně na tom, aby klient odcházel s určitým novým poznatkem, který je sám schopen přijmout, zvládnout a aby odcházel v pohodové náladě a s nadšením do další hodiny. Výuka je vždy individuální bez ohraničených a pevných mantinelů v požadavcích. Klient tímto svobodným přístupem a následnou hudební realizací vlastní fantazie má možnost spojit hudbu, představy, potažmo vlastní pocity, emoce a nálady se svou schopností a dovedností. Skládá si vlastní hudební motivy za korekce a pomoci svého terapeuta, které pak následně může rozvíjet i jinak než hudebně, třeba jako tvoření jednoduchých textů ke svým skladbičkám, vlastních obrázků atd. Jeho představivost je dále podporována v této metodě tím, že na začátku každé hodiny poslouchá některé z mnoha relaxačních zvuků přírody, například šumění lesa, louky, zpěv ptáků, tekoucí vody horských potůčků atd. Při tvorbě skladbiček terapeut klientovi může pomoci i tím, že mu například sám přehraje vlastní kratší hudební motiv na nástroj. Samotný hudební slabikář je koncipován tak, že si klient může svoji tvorbu do tohoto slabikáře zapisovat, doplňovat vlastní texty, obrázky atd. Hlavní myšlenka celé této metody vychází z pradávné podstaty, že hudba léčí duši. Hudba nesmí stresovat. V současné době se na tuto podstatnou, jakoby léčebnou schopnost hudby trochu pozapomíná. Mým cílem je v této metodě u každého klienta obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, psychické rozpoložení, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat svoji náladu, vyrovnanost a přístup k životu.


Takto může vypadat skladbička šestliletého žáka, kterou sám vytvořil.

.


.


Ukázka, jak vypadá tato muzikoterapeutická metoda v praxi např. v domově seniorů.


Spoluatoři 

Na této muzikoterapeutické metodě 111 Music se podílel kolektiv následujících spoluautorů, mezi které patří: Marcela Hanušová Priessnitzová, Mgr. Jaromír Valášek a Filip Jehlička.


Marclea Hanušová Priessnitzová je od ledna roku 2005 Mistrem a učitelem Reiki. Za krátko pak následovala zasvěcení do Mistra Sílámátá Reiki, Imara Reiki, má za sebou kurzy RUŠ, Kineziologie, Hlubinné abreaktivní psychoterapie a Dornovy metody, přijala Archandělské zasvěcení a mistrovské zasvěcení energií Ra-sheeba, včetně zasvěcení Boha Slunce, je Mistrem Shambally 1024. Absolvovala kurz makrobiotické stravy u paní Naděždy Kubíkové a tyto zkušennosti s radostí předává i zákazníkům ve své prodejně Zdravé výživy v Kolíně. Tady uplatňuje i znalosti Homeopatie
Odborný hudebně teoretický dohled nad metodou 111MUSIC převzal hráč Státní opery a pedagog ZUŠ Fr.Kmocha v Kolíně klarinetista Mgr. Jaromír Valášek se svoji více než třicetiletou praxí ve svém oboru. Byl to právě on, kdo před více než třiceti lety začal přemýšlet, jakým jiným způsobem by bylo možné začít vyučovat děti hře na hudební nástroj, aby ze hry měly radost a ne stres. Trvalo dlouhou dobu, než vše uzrálo a postupným zkoušením a vylepšováním byla celá metoda dovedena k dokonalosti. Mgr. Jaromír Valášek je Absolventem oboru hry na klarinet na pardubické konzervatoři a Akademii múzických umění Praha ve třídě prof. Milana Etlíka a prof. Vlastimila Mareše. Od roku 1990 působí jako 1. klarinetista divadelního orchestru Státní opery Praha a jako pedagog na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně. Věnoval se také komorní hře v souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a je dlouholetým hráčem v dechové kapele Veselka Ladislava Kubeše.