MUZIKOTERAPEUTICKÁ VÝUKA HUDBY METODOU .

Center of Harmoni Kolín


Při své pedagogické praxi hudby v zuš, se mi podařilo vytvořit pro všechny věkové skupiny zcela jedinečný a ve své řadě naprosto originální způsob muzikoterapeutické metody s názvem 111 MUSIC. Kořeny této metody stojí na zcela nadčasových a intuitivních postupech s mnoha benefity, které zaručeně jinde nenajdete.

Pomocí této metody se klientovi postupně odbourává jeho stres, tím jde ruku v ruce i jeho celkové psychické rozpoložení a potažmo se zvyšuje i jeho sebedůvěra včetně sebevědomí. Klienti dále při výuce zažívají nadstandardní komfort a zároveň velice důležitý pocit bezpečí a vnitřní svobody. Z jejich následného vnitřního klidu, kterého je docíleno příjemnou a krátkou relaxací, kdy mají možnost zaposlouchávat se do zvuků přírody, lesa, zpěvu ptáků atd., tvoří zcela unikátně vytvořeným způsobem hudební skladbičky, podle své vlastní představivosti a fantazie, což je jedno z know - how této metody. Tvořit volně, bez ohraničených postupů a vychutnat si tak pocit nekonečné svobody, propojení s přírodou pomocí vlastních skladbiček a mnohem více. Vůbec nevadí, že dotyčný klient nikdy na žádný hudební nástroj nehrál a nebo nezná ani základy hudenní teorie. V této muzikoterapeutické metodě není prostor pro stres, ani strach z neúspěchu, že něco nezvládnu, že se mi něco nepovede, nebo se snad ztrapním. Touto zcela převratnou metodou 111 MUSIC tvoří nejen děti, ale i dospělí s láskou k hudbě, kdy dělají radost nejen sobě, ale taktéž své rodině a okolí. Nikdy není pozdě začít. Pojďte se sami přesvědčit.

..

JAN VALÁŠEK, DIS.

muzikoterapeut této metody

Jemné a nenásilného vedení terapeuta je podstatou správně vedené hodiny. Přesný průběh a vyústění hodiny nikdy dopředu neplánuji, záleží hlavně na tom, aby klient odcházel s určitým novým poznatkem, který je sám schopen přijmout, zvládnout a aby odcházel v pohodové náladě a s nadšením do další hodiny. Výuka je vždy individuální bez ohraničených a pevných mantinelů v požadavcích. Klient tímto svobodným přístupem a následnou hudební realizací vlastní fantazie má možnost spojit hudbu, představy, potažmo vlastní pocity, emoce a nálady se svou schopností a dovedností. Skládá si vlastní hudební motivy za korekce a pomoci svého terapeuta, které pak následně může rozvíjet i jinak než hudebně, třeba jako tvoření jednoduchých textů ke svým skladbičkám, vlastních obrázků atd. Jeho představivost  je dále podporována v této metodě tím, že na začátku každé hodiny poslouchá některé z mnoha relaxačních zvuků přírody, například šumění lesa, louky, zpěv ptáků, tekoucí vody horských potůčků atd. Při tvorbě skladbiček terapeut klientovi může pomoci i tím, že mu například sám přehraje vlastní kratší hudební motiv na nástroj. Samotný hudební slabikář je koncipován tak, že si klient může svoji tvorbu do tohoto slabikáře zapisovat, doplňovat vlastní texty, obrázky atd. Hlavní myšlenka celé této metody vychází z pradávné podstaty, že hudba léčí duši. Hudba nesmí stresovat. V současné době se na tuto podstatnou, jakoby léčebnou schopnost hudby trochu pozapomíná. Mým cílem je v této metodě u každého klienta obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, psychické rozpoložení, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat svoji náladu, vyrovnanost a přístup k životu.             


Takto může vypadat skladbička šestliletého žáka, kterou sám vytvořil


Odborný hudebně teoretický dohled nad metodou 111MUSIC převzal hráč Státní opery a pedagog ZUŠ Fr.Kmocha v Kolíně klarinetista Mgr. Jaromír Valášek se svoji více než třicetiletou praxí ve svém oboru, který je zároveň spoluautorem. Byl to právě on, kdo před více než třiceti lety začal přemýšlet, jakým jiným způsobem by bylo možné začít vyučovat děti hře na hudební nástroj, aby ze hry měly radost a ne stres. Trvalo dlouhou dobu, než vše uzrálo a postupným zkoušením a vylepšováním byla celá metoda dovedena k dokonalosti.  

Mezi přední benefity patří absolutní svoboda žáka, kdy při samotné výuce odpadá povinnost hudební nauky, postupových zkoušek, soutěží či hudebních přehrávek, které děti pouze stresují. Děti mají možnost zažít propojení svých emocí, pocitů, nálad s hudbou, rozvíjení vlastní fantazie včetně hudebního myšlení a to bez jakékoli stresové zátěže. Mgr. Jaromír Valášek je Absolventem oboru hry na klarinet na pardubické konzervatoři a Akademii múzických umění Praha ve třídě prof. Milana Etlíka a prof. Vlastimila Mareše. Od roku 1990 působí jako 1. klarinetista divadelního orchestru Státní opery Praha a jako pedagog na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně. Věnoval se také komorní hře v souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a je dlouholetým hráčem v dechové kapele Veselka Ladislava Kubeše. Během své 30 leté praxe se stal průkopníkem nové výuky na hudební nástroj, ze které následně vznikla metoda 111MUSIC.