Automatické negativní myšlenky

Naše myšlenky jsou tvořeny vším, co jsme až doposud zažili a co se nám zapsalo do podvědomí. Naše minulá zkušenost ovlivňuje současnost a má tak i velký vliv na utváření budoucnosti.

Každý z nás již od útlého dětství čelí mnoha očekáváním a srovnáváním ze strany rodiny a celé společnosti. Tato očekávání nás spolu s mnoha normami a četnými standardy tlačí k tomu, abychom nějací byli. Často a vytrvale dostáváme informace o tom, že s námi není něco v pořádku, že neodpovídáme požadavkům autorit. Buď se s tím vyrovnáme a uvědomujeme si i přes to svou jedinečnost nebo máme naopak tendenci vytvářet si představu, že ostatní jsou lepší než my. Posilujeme tak naše nízké sebevědomí a přenášíme na druhé lidi odpovědnost za naši hodnotu. Uvádíme se do neustálého stresu otázkami: "Co si o mně pomyslí? Co o mně řeknou?" Druzí lidé tak nad námi mají velkou moc, kterou jsme jim dali my sami.

Automatické negativní myšlenky jsou společným znakem mnoha psychických poruch a nemocí, např. deprese, panické poruchy, úzkosti a úzkostné poruchy, únavového syndromu atd.

Charakter automatických negativních myšlenek

  • Jsou to slova, věty nebo představy, které se dostávají do naší mysli automaticky, bez našeho úmyslu.
  • Jsou nutkavé. Je obtížné je odehnat nebo "vypnout" a myslet jiným způsobem.
  • Navazují na sebe a vytvářejí katastrofické scénáře.
  • Jsou zkreslené - přehánějí a ukazují jen nejhorší alternativy.
  • Věříme jim.
  • Čím více jim budeme věřit, tím hůře se budeme cítit.
  • Mají negativní vliv na naše chování.
  • Snižují sebevědomí.


Jak působí negativní myšlenky na naše tělo?

Negativní myšlení funguje jako stresor, který spouští automatickou obrannou reakci organismu.

Aniž si to uvědomujeme, naše myšlení velmi úzce souvisí s našimi emocemi a chováním. Pokud je naše myšlení negativní, ovlivňuje negativně také naše prožívání. Myšlenky se navzájem řetězí a tím se posiluje jejich vliv na naše chování. Pokud v nás nějaká myšlenka vyvolá strach nebo úzkost, naše soustředění na ní způsobí její rozvíjení a tím i posílení strachu nebo úzkosti (strach vzniká jako reakce na určitý podnět, úzkost má zpravidla delší trvání a nemá objektivní příčinu). Reakcí na to je potom automatická obranná reakce organizmu, tj. příprava na boj nebo na útěk. V tu chvíli již kontrolu nad naším tělem ztrácíme. Vše se děje automaticky (autonomní nervový systém - sympatikus a parasympatikus- funguje nezávisle na naší vůli). Sympatický nervový systém spustí záchrannou reakci; uvolňuje energii a připravuje organismus k akci. Zrychlí se tlukot srdce a tím se zvýší průtok krve. Krev se přesunuje do míst, kde je potřebná, tj. stehenní svaly a bicepsy. Žaludek, kůže a konečky prstů se naopak odkrvují. Proto je kůže během úzkosti bledá a chladná, můžete pociťovat i mravenčení. Snížená funkce žaludku může vyvolat pocit na zvracení, překrvené svaly mohou bolet, chvět se nebo se třást. Po odeznění nebezpečí se aktivuje parasympatikus, který navodí zpátky pocit uvolnění.

Zjednodušeně jde o to, že určitá situace spustí automatickou myšlenku, ta spustí naše emoce a ty zase ovlivňují naše tělesné reakce a chování. Tělesné projevy (např. zčervenání, třes, žaludek na vodě atd.) a chování (vyhýbání se určitým věcem, koktání, mlčení, říkání nevhodných věcí) zpětně zase posiluje negativní myšlenky. Negativní myšlenky se rozvíjí a vytvářejí v naší představě katastrofické scénáře. Pokud to tak necháme, negativní představy nás paralyzují a nám nezbývá nic jiného, než je nechat odeznít. Na jejich zastavení nemáme energii.

Jak tyto situace dokáže řešit Hlubinná abreaktivní psychoterapie?

Hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit problémy, jejichž příčina je skryta v podobě traumatu prožitého vědomě či nevědomě v minulosti, a které se může projevovat v různých modifikacích. Potvrzuje se, že v případech, kde problémy nemají vážnější organickou příčinu, je terapie velice účinná. Hlubinná abreaktivní psychoterapie je velmi účinná metoda, která vás může zbavit mnoha potíží. Vychází z principu, že každý problém má příčinu. Když příčinu odstraníme, problém zmizí. Pokud je příčina v traumatech z minulosti, terapie jej vyřeší. Jestliže je příčina jiná, např. momentální fyzické poranění, je potřeba hledat pomoc jinde. Například se zlomenou nohou na chirurgii. Terapie probíhá tak, že klient i terapeut sedí naproti sobě, klient má zavřené oči, aby se dobře soustředil a terapeut jej vede k tomu, aby si slovně "procházel" situace, ve kterých se jeho potíže nacházejí (např. bolest hlavy), a které si běžně pamatuje. 

Tím se navodí asociace, které klienta dovedou k jedné či více událostem, kde se příčina nachází (např.úraz hlavy v dětství). Poté tuto příčinu společně, s velkou dávkou trpělivosti zpracují, až bolest zcela odezní. Pokud je příčin více, postupuje se dále stejným způsobem. Celé sezení probíhá při vědomí, klient si vše pamatuje a má pod kontrolou. Hypnózu nevyužívám. Některé příčiny nacházíme v tomto životě, jiné v předchozích existencích.


Možnosti Hlubinné abreaktivní psychoterapie jsou takřka neomezené. Můžete se zbavit například následujících problémů:

Bolesti
hlavy, krku, ramene, břicha, rukou, nohou...
Strachy
z výšek, z hloubek, z uzavřených a otevřených prostor, z hadů, ze tmy, z veřejného projevu...
A další...
nevyhovující mezilidské vztah, poruchy spaní, nutkavé projevy, svědění, problémy s dýcháním, závislost na alkoholu a jiných drogách...


Hlubinnou abreaktivní psychoterapii je vhodné aplikovat při: poúrazové rehabilitaci či pooperačních stavech, chronických bolestech (migrény, problémy se zažíváním, bolesti zad, končetin atd.) neurózách (panické stavy, fobie, úzkost, strach atd.) vztahových problémech, psychosomatických potížích atd...Tato psychoterapie dokáže jít až do jádra samotného problému a vyřešit ho. Více informací jsem pro Vás připravil v následujícím audiu, které naleznete níže pod tímto textem.