Dopřejte Vašim dětem zcela nový způsob jejich vlastní seberealizace, díky které si osvojí láskyplný vztah k hudbě naši metodou a jedinečnou nadčasovou výukou 111MUSIC. Navíc s unikátní technikou Hudebních myšlenkových map, díky které se stanou autory vlastních skladbiček. Pro děti již od 5 let.

Metoda, která je podložena odbornými hudebními zkušenostmi a dlouholetou pedagogickou praxí

Mgr. Jaromír Valášek 

Konzultant metody a odborný poradce, je absolventem oboru hry na klarinet na pardubické konzervatoři a Akademii múzických umění Praha ve třídě prof. Milana Etlíka a prof. Vlastimila Mareše. Od roku 1990 působí jako 1. klarinetista divadelního orchestru Státní opery Praha - Národního divadla a jako pedagog klarinetu, zobcové flétny a komorní hry na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně. 

Jan Valášek, DiS. 

Autor meody 111MUSIC. Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě Prof. Milana Poláka a ve studiu dále pokračoval na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Vlastimila Mareše. Od roku 2012 vyučuje v Základní umělecké škole Fr. Kmocha v Kolíně hru na klarinet a zobcové flétny. Dále je absolventem školy celostní a přírodní medicíny Kamaté Praha oboru psychologie a má akreditační výcvik pro práci s metodou Regresní psychoterapie.

Co tato metoda přinese Vašim dětem?

Jemné a nenásilné vedení učitele je podstatou správně vedené hodiny metodou 111MUSIC. Přesný průběh a vyústění hodiny nikdy dopředu neznáme, záleží hlavně na tom, aby dítě odcházelo s určitým novým poznatkem, který je samo schopno přijmout, zvládnout, a aby odcházelo v pohodové náladě a s nadšením do další hodiny. Výuka je vždy individuální bez ohraničených a pevných mantinelů v požadavcích. Dítě tímto svobodným přístupem a následnou hudební realizací vlastní fantazie má možnost spojit hudbu, představy, potažmo vlastní pocity, emoce a nálady se svou schopností a dovedností. Skládá si vlastní hudební motivy za korekce a pomoci svého pedagoga, které pak následně může rozvíjet i jinak než hudebně, třeba jako tvoření jednoduchých textů ke svým skladbičkám, vlastních obrázků, využít tvořivé techniky Hudebních myšlenkových map atd. Jeho představivost je dále podporována v této metodě tím, že na začátku každé hodiny může poslouchat některé z mnoha relaxačních zvuků přírody, například šumění lesa, louky, zpěv ptáků, tekoucí vody horských potůčků atd. Při tvorbě skladbiček pedagog žákovi může pomoci i tím, že mu například sám přehraje vlastní kratší hudební motiv na nástroj. Samotný hudební slabikář je koncipován tak, že si žák může svoji tvorbu do tohoto slabikáře zapisovat, doplňovat vlastní texty, obrázky atd.

Hlavní myšlenka celé této metody vychází z pradávné podstaty, že hudba léčí duši. Hudba nesmí stresovat. V současné době se na tuto podstatnou, jakoby léčebnou schopnost hudby trochu pozapomíná. Mým cílem je v této metodě u každého žáka obnovit ten správný pocitový vztah k hudbě, kterým následně může člověk ovlivňovat i svoje nálady, psychické rozpoložení, potažmo i vlastní vztahy s okolím a celkově zlepšovat svoji náladu, vyrovnanost a přístup k životu. Tímto postupem si dítě časem bude moci začít tvořit zcela samo vlastní skladbičky ze široké palety zážitků, které mu budou jeho život dělat hezčí a veselejší.

Za každou jeho skladbičkou může být například skrytý jeho osobní prožitek, kdy třeba prožilo výlet s kamarádem, cestu se svými rodiči k moři, nebo si jen tak vzpomene na krásné letní odpoledne. Za běžných okolností by tuto situaci mohlo ze své hlavy zcela vytěsnit, protože každý den musí řešit školu, povinnosti všedního dne atd. Možná by si udělalo několik fotografií a videí, které by umístilo na sociální síť, ale tato věc, kterou si vytvoří, mu zůstane napořád. Jako si někteří z nás vedeme deníky a zápisníčky, tak toto je ve své podstatě obdobná věc, ale s daleko větším a hlubším efektem, který je postaven na hudebním základě. Ve fantazii a představách se meze nekladou a tak dítě může zhudebnit opravdu cokoli, co bude chtít. A až jednou dospěje, a bude dospělé, bude mít zcela jedinečnou památku na vzpomínky a zážitky ze svého dětství, které bude moci ukázat a zahrát zase svým dětem a zavzpomínat, jaké to tenkrát bylo.

Častokrát jsem při své pedagogické činnosti a nebo při studiu na Akademii múzických umění v Praze přemýšlel, jak hudbu povznést na určitý vyšší stupeň, aby mohla dětem poskytnout ještě větší paletu nejrůznějších benefitů. A tak v době nejtvrdších omezení covidu, které jsou již naštěstí dávno minulostí, se začal rodit jistý koncept, kterému jsem dal symbolický název 111 MUSIC. Prvotní myšlenka, kterou jsem rozvíjel, směřovala k tomu, aby bylo dětem umožněno určitým způsobem svobodného tvoření hudby. Takto vznikla učebnice se slabikářem. Teprve časem jsem postupně začal přicházet na jisté souvislosti, ke kterým mě z větší části dovedli moji žáci a k této metodě jsem vytvořil techniku Hudební myšlenkové mapy, která ji velmi obohatila. Tímto impulsem spatřil za krátko světlo světa první audio hudební příběh z cyklu Hudebních myšlenkových map s názvem Cesta k babičce. Později se zrodilo volné pokračování s názvem Cesta do pohádky. Postup, kterým jsou tyto dvě audia vytvořena, je zcela speciální a nadčasový. Kombinuje se zde vyprávění pohádkového příběhu s prvky řízené relaxace, což silně umocňuje hudba klarinetu, klavíru, zobcové flétny s okolními zvuky přírody. Taktéž se zde prolíná jak naše, tak pohádková realita, což je pro děti klíčové. Tímto způsobem je dosaženo toho, že v daném dítěti vyvoláme předem připravenou hudební myšlenkovou mapu, která mu poté poslouží, jako veliká inspirace k jeho skladbičkám a následně skrze tyto nově osvojené postupy, se bude moci časem stát autorem svých příběhů, emocí, pocitů, vzpomínek atd., které bude převádět do světa hudby.

Respektive z předem připravených témat, která jsou součástí těchto audio příběhů, děti využijí k tomu, aby si do nich dosadily své vlastní. Například jejich babičku, dědu, školu, cestu k babičce, ale třeba i to, co s babičkou dělaly o letních prázdninách, nebo co si zde přejí prožít atd. Toto všechno poté převedou do hudební tvorby, kterou ve finální části budou interpretovat. Dítě po celou dobu těchto audio hudebních příběhů doprovází kouzelnou pohádkovou postavičku a snáze se tak zaposlouchá do celého děje. Tím se tak vyhneme případně jakýmkoli nepříjemným emočním prožitkům, kdyby mohlo například cítit zklamání, smutek, nebo stesk po skončení příběhu, protože tyto zážitky například nikdy nemělo možnost zažít a mohlo by mu to být i líto.


Aby ho to tedy nemrzelo a nebylo nešťastné, tak je zde v roli návštěvníka. Vnímá díky postavičce pocit klidu, bezpečí a můžeme říci, že je v podstatě pozorovatelem celého děje, aby se ho nic osobně nedotýkalo. Hudební myšlenkové mapy poskytují bezbřehé možnosti v tvorbě každému dítěti. A tak každé dítě si postupem času začne zcela samo tvořit zcela originální a jedinečné hudební myšlenkové mapy, které jsou jen jeho, které si přeje, a ve kterých se cítí krásně a to po všech stránkách. Následné skladbičky, které z těchto hudebních myšlenkových map vzejdou, jsou poté tím nejdůležitějším, jelikož dokonale odráží a zesilují jejich emoce, pocity a nálady. V této technice, jsem záměrně vytvořil propojení hudby klavíru, klarinetu a zobcové flétny, jelikož zní velice intuitivně a přesně tak, jak je v daný moment třeba. A to je také cílem a posláním této metody. Jakmile se děti naučí zábavnými způsoby základy hudební teorie a ovládnou po technické stránce svoji flétničku, stávají se pomocí techniky Hudebních myšlenkových map autory svých vlastních skladbiček a mají po této stránce neomezené možnosti ve své hudební tvorbě.

Pokud bude dítě svoji skladbičku hrát před více lidmi, automaticky tak odpadá jakákoli tréma, nebo strach. Jeho flétnička, na kterou tyto své skladbičky hraje, mu slouží jako klíč, který ho přenese do jeho vlastní fantazie, kterou vytvořilo skrze hudební myšlenkovou mapu. V dětské mysli se tak může na pozadí při hraní projektovat např. jeho vzpomínka z příběhu, která je vyvolána danou skladbičkou, nebo jejími úseky. Dítě má možnost se dostat zpátky do své kouzelné pohádky a představ vlastní fantazie. Cítí se tak šťastně, ale hlavně mu tato skladbička dává smysl a význam. Vytvořilo si jí totiž přesně podle sebe a na základě vlastních prožitků, které cítilo, anebo prostě proto, že se mu to tak líbilo. V neposlední řadě roste jeho sebevědomí a sebedůvěra, protože pokud si dříve třeba nevěřilo, tak nyní nastává opak a zároveň si uvědomuje, že má určitou přidanou hodnotu, kterou například dříve nemělo.

Metoda je obohacena o techniku Hudební myšlenkové mapy 


Ukázka z audio hudebního příběhu 

 CESTA K BABIČCE


Ukázka z audio hudebního příběhu

CESTA DO POHÁDKY

Jestliže dítě interpretuje své skladbičky, v mysli se mu tak automaticky vybavují jeho pocity, emoce a nálady, které s danou skladbičkou souvisí. Dokázalo se tak stát autorem svých skladeb a skrze tuto techniku Hudebních myšlenkových map převádět své krásné nápady do světa hudby a následně je i interpretovat. Pokud se u dítěte projevují nějaké nepříjemné emoce, je možné využít audio hudebních příběhů Cesta k babičce a Cesta do pohádky, která v dítěti dokáže navodit pocity klidu, uvolnění a bezpečí. Dítě si zde pomocí Hudební myšlenkové mapy nejprve postupně najde a poté vytvoří svůj vlastní bezpečný svět, který je pouze jeho, a který mu zajistí stabilitu a pocity klidu. Tím, jak si dítě doma tyto audia pouští znovu a znovu, se v něm pocity klidu a bezpečí upevňují. Navrací se přeci do své příjemné pohádky, nebo doprovází kouzelnou postavičku k její pohádkové babičce. Ví, že zde vždy najde bezpečí a přesně takto skrze tyto své nové zážitky začíná tvořit své první vlastní skladbičky. Metodu dále doplňuje i naše vlastní audio řízená relaxace s hudebním podkladem, která ještě více prohloubí pocity klidu a harmonie.


Ukázka dětských skladbiček na téma JARO